Nasledoval som potrebné kroky, ale motor nenaštartoval. Čo mám robiť?

Bol JIC zapnutý, keď ste vozidlo štartovali?

Pamätajte, JIC má funkciu automaticého vypnutia. Ak sa nepokúsite svoje auto naštartovať do 30 sekúnd po zapnutí JIC, zariadenie sa automaticky vypne.

Je JIC správne pripojený svorkami ku terminalom akumulátora?

Zlé spojenie medzi svorkami a terminálmi môže zabrániť úspešnému naštartovaniu motora. Odpojte JIC od svoriek a potom ich upravte tak, aby boli čo najbezpečnejšie pripojené na oboch stranách. Pripojte JIC a pokus zopakujte.

Bolo Vaše vozidlo v parkovacom móde alebo v neutráli?

Pokiaľ nie, je možné, že táto skutočnosť zabraňovala štartu motora.

Má JIC dosť náboja?

Skontrolujte či je JIC dostatočne nabitý.

Sú termináli akumulátora špinavé?

Špina na termináloch akumulátora môže znížiť vodivosť. Vyčistite terminály s drôtenou kefou alebo suchou handričkou.

Váš motor môže byť príliš výkonný pre Váš JIC

Skontrolujte či je Váš JIC určený pre parametre Vášho motora.

Motor nemusí byť problémom

Môže ísť o iné funkcie Vášho auta, ktoré nefungujú správne. Kontaktujte Váš autoservis.

JIC je nabitý, ale nezapne sa

Ak sa JIC po štarte nezapne, pripojte ho na niekoľko sekúnd ku nabíjačke. Doma použite zásuvku, počas cestovania autonabíjačku.

Pripojil som môj JIC na nabíjačku, ale indikačné svetlá nesvietia

Skontrolujte či je nabíjačka správne pripojená ku JIC zariadeniu a uistite sa, že používate vstupný port a nie jeden z výstupných portov.

Manuals
jic-12-size-compressor
JIC-12
jic-18-size-compress
JIC-18